0918 534 086

Lan rừng dược liệu

Facebook
Thông kê truy cập
  • 0
  • 0
  • 33
  • 384
  • 1,823
  • 367,477

Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Đà Nẵng là một trong hai Khu bảo tồn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu cho thành phố Đà Nẵng, giữ gìn nguồn gen động thực vật, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng.

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, theo TS. Đinh Thị Phương Anh (1997), Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà có 19 loài Lan rừng phân bố tại các sinh cảnh: rừng trung bình và rừng phục hồi; trảng cây gỗ rải rác và cây bụi, trảng cỏ.

Trong những năm gần đây, lan rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên này đã và đang bị người dân lén lút khai thác đem đi tiêu thụ làm cảnh. Công tác bảo tồn tại địa phương mặc dù đã được chú trọng đầu tư, tuy nhiên chưa được quan tâm đúng mức và chưa có định hướng lâu dài nên nguồn lợi Lan rừng ngày càng giảm. Một số loài Lan rừng chỉ khai thác trong tự nhiên mà không có kế hoạch gây trồng nên đang bị giảm về số lượng. Ngoài ra, diện tích tự nhiên của khu bảo tồn thiên nhiên này đang dần bị thu hẹp do quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, thêm vào đó, tác động mạnh mẽ của hiện tượng biến đổi khí hậu xảy ra trong những năm gần đây gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống của các loài Lan rừng của khu bảo tồn thiên nhiên này. Vì vậy, việc điều tra thu thập mẫu vật và hoàn chỉnh dẫn liệu Lan rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà là hết sức cần thiết,.

Các loài Lan rừng tại khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà là một nguồn tài nguyên đa dạng sinh học không những có giá trị về mặt khoa học mà còn có giá trị về kinh tế, hiện nay đang bị đe dọa tuyệt chủng. Tiến hành nghiên cứu điều tra các loài Lan rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà theo 07 tuyến khảo sát qua các sinh cảnh và các độ cao khác nhau nhằm cập nhật, cung cấp những dữ liệu về đa dạng sinh học Lan rừng với mục đích bảo tồn và phát triển nguồn gen loài lan quý.

Qua các đợt khảo sát thực địa từ tháng 3, 4 năm 2013 và tháng 4, 5 năm 2014, chúng tôi đã thu được 44 mẫu. Định loại mẫu kết hợp kế thừa nhiều tài liệu đã đối chứng, đã xác định 07 loài lan rừng, trong đó bổ sung vùng phân bố của 05 loài lan rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy nguồn tài nguyên Lan rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà đã bị suy giảm, nhiều loài đến nay vẫn chưa tìm thấy trở lại, có thể do điều kiện khí hậu bán đảo hanh khô và diện tích rừng tự nhiên bị giảm nên nhiều loài lan đã không thích nghi được có thể đã thu hẹp nơi sống. Các loài lan rừng ở Sơn Trà phân bố ở các sinh cảnh rừng khác nhau (rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới thuộc đai thấp ≤ 696m; Rừng phục hồi sau khai thác kiệt; sinh cảnh suối và các vùng trũng, từ độ cao 72m đến 518m. Vùng trảng cỏ, cây bụi và sinh cảnh rừng trồng, chúng tôi không phát hiện sự có mặt của các loài lan rừng tại thời điểm nghiên cứu.

Vườn dược liệu sơn trà nằm trên bán đảo sơn trà chuyên cung cấp các loại lan để trưng bày và làm thuốc

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu

Lan rừng dược liệu